Działania i korzyści

Ochrona środowiska

 • - Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (mniejsze zużycie papieru, ograniczenie, zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie ilości odpadów i ścieków, wprowadzenie zasad Eko-biura, wymiana oświetlenia na energooszczędne)
 • - Wzrost efektywności procesów (niższe koszty) i wzrost jakości współpracy (wewnętrznej i zewnętrznej)

więcej

Relacje z pracownikami

 • - Wprowadzenie zasad eko-biura
 • - Audyt organizacyjny
 • - Poprawa komunikacji wewnątrz firmy

więcej

Zaangażowanie społeczne

 • - Wypracowanie wysokiego standardu obsługi klienta i nowej (wyższej) jakości produktu
 • - Usprawnienie dwustronnej komunikacji w całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia produktu
 • - Podniesienie jakości procesów produkcji, dostaw i obsługi interesariuszy
 • - Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy (otoczenie) w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR
 • - Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania w 3 obszarach CSR – zwiększanie efektywności działań w aspekcie długoterminowym
 • - Optymalizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • - Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR

więcej

Korzyści związane z projektem

 • - Opracowanie strategii CSR i metod raportowania
 • - Zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie i uczciwego pracodawcy
 • - Podniesienie kwalifikacji personelu poprzez m.in. wykorzystanie narzędzi ICT w komunikacji
 • - Upowszechnianie zasad CSR

więcej