Ochrona środowiska

  • - Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (mniejsze zużycie papieru, ograniczenie, zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie ilości odpadów i ścieków, wprowadzenie zasad Eko-biura, wymiana oświetlenia na energooszczędne)

  • W celu zwiększenia ekoefektywności, zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych, zwiększenie świadomości otoczenia na temat wpływu ich działań na środowisko naturalne, edukowanie i wdrażanie wśród interesariuszy nawyków porekologicznych – stosowanie zasad i procedur eko biura, stworzenie tzw. „zielonego miejsca pracy” poprzez włączenie zasady zrównoważonego rozwoju w procesy biznesowe wnioskodawcy i jego interesariuszy.

  • - Wzrost efektywności procesów (niższe koszty) i wzrost jakości współpracy (wewnętrznej i zewnętrznej)