Zaangażowanie społeczne

  • - Wypracowanie wysokiego standardu obsługi klienta i nowej (wyższej) jakości produktu
  • - Usprawnienie dwustronnej komunikacji w całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia produktu
  • - Podniesienie jakości procesów produkcji, dostaw i obsługi interesariuszy
  • - Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy (otoczenie) w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR
  • - Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania w 3 obszarach CSR – zwiększanie efektywności działań w aspekcie długoterminowym
  • - Optymalizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

  • Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników poprzez przeprowadzenie audytu organizacyjnego i analizy potrzeb szkoleniowych, w tym: organizacja wewnętrznego mentoringu, optymalizacja efektywności, podział zadań, optymalizacja struktury przedsiębiorstwa, ścieżki kariery, programy szkoleniowe, opracowanie zasad dwustronnej komunikacji z pracownikami z wykorzystaniem narzędzi CSR , opracowanie zasad wdrożenia elastycznego czasu pracy i telepracy.

  • - Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR